In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CNCN Tuần 9 Năm 2017
(tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

Tuần: 27 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/03/2016)

 

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. GV dạy lớp 12 tiến hành ôn tập và KTĐK.

5. GV dạy lớp 10 nộp đề cương KTĐK cho TTCM hạn cuối thứ Năm (02/03/2017)

6. Hướng dẫn SVTT theo kế hoạch của Nhà trường. Nộp kết quả điểm cho thầy Dũng (PHT) vào thứ Hai hằng tuần.

7. Dạy thay thầy Hòa đi tập huấn

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Cô Vân

Tiết 1,2

Buổi sáng

Thứ Ba

(28/02/2017)

10B3(PPCT: 51)

12B1(PPCT: 57)

Cô Nhơn

Tiết 4,5

Buổi sáng

Thứ Ba

(28/02/2017)

12B3(PPCT: 57)

12B2(PPCT: 57)

Thầy Hoàng

Tiết 1,2

Buổi sáng

Thứ Tư

(01/03/2017)

10B2(PPCT: 51)

12B3(PPCT: 58)

Thầy Trị

Tiết 3,5

Buổi sáng

Thứ Tư

(01/03/2017)

12B1(PPCT: 58)

12B3(PPCT: TC13)

6. GV thao giảng theo kế hoạch

Đỗ Thị Hương Giang (TTTD)

Đoàn Chí Hiếu

Nguyễn Duy Hoàng

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Đăng ký thao giảng

Thao gảng

Họ và tên GV

ĐKTG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Nguyễn Thị Nhơn

Cấp trường

Tiết 2 buổi chiều

Hai (27/02/2017)

11B8

Tiết 49: Tự cảm