In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 10 Năm 2019
(tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)

Tuần: 28 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(04/03/2019)

Thi thử lần 1

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Thứ Ba 
(05/03/2019)

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Thứ Tư

(06/03/2019)

7h30: Chấm bài thi thử lần 1_ Thầy Trị và thầy Trung

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Thứ Năm

(07/03/2019)

7h30: Chấm bài KSCL lớp 10_ Toàn tổ

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Thứ Sáu

(08/03/2019)

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Khảo sát chất lượng giữa HKII

Thứ Bảy

(09/03/2019)

Khảo sát chất lượng giữa HKII

13h30: Chấm bài KSCL lớp 11_ Toàn tổ

 

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 3/2018

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.