In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 14 Năm 2019
(tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)

Tuần: 32 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(01/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Tiết 3 _ Thao giảng _Thầy Trung _Lớp 12B1 (TTTD)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(02/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(03/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(04/05/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(05/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(06/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 4/2019

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Đỗ Thị Hương Giang

- Trần Nguyên Trị

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.