In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 41 Năm 2019
(tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)

Tuần: 7 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

07/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

08/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

09/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

10/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

11/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Thao giảng cấp tổ_ Lớp 11B4 _Cô Đào

Thứ Bảy

12/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng

- Trần Đăng Thái (TTrTD)

- Trần Anh Trung

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.