In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 44 Năm 2019
(tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019)

Tuần: 10 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

28/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

29/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

30/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

31/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2_ Thao giảng cấp trường_Lớp 11B11_Thầy Hoàng

Thứ Sáu

01/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 4_ Thao giảng cấp tổ_Lớp 10B9_Thầy Thái (TTrTD)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 5_ Thao giảng cấp tổ_Lớp 11B7_Thầy Trung

Thứ Bảy

02/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2_Thao giảng cấp trường_Lớp 11B5_Thầy Trung

* Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường: Thầy Hòa, thầy Hoàng, thầy Trị

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng

- Trần Đăng Thái (TTrTD)

- Trần Anh Trung

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.