In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 45 Năm 2019
(tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019)

Tuần: 11 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

04/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

05/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 5_ Thao giảng cấp tổ_Lớp 11B12_Thầy Hoàng

Thứ Tư

06/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 4_ Thao giảng cấp trường_Lớp 10B7_Thầy Thái (TTrTD)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

07/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

08/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

09/11/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

* Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường

   CM: Thầy Hòa, thầy Hoàng, thầy Trị

   CN: Cô Giang, cô Nhơn

* Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tháng 11: Cô Giang

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Trần Nguyên Trị

- Nguyễn Thị Nhơn

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.