In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 46 Năm 2018
(tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Tuần: 13 (từ ngày 12/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

12/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi _ Thầy Hoàng

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba

13/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

14/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

15/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

16/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

17/11/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

* Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường(Cô Giang, thầy Hòa, thầy Trung)

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Đăng Thái

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.