In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 5 Năm 2020
(tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)

Tuần: 22 (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 01/02/2020)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

27/01/2020

Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ Ba

28/01/2020

Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ Tư

29/01/2020

Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ Năm

30/01/2020

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

31/01/2020

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

01/2/2020

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 23

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 23