In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 51 Năm 2018
(tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018)

Tuần: 18 (từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Hai

(17/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Ba

(18/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

(19/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Năm

(20/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

15h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Sáu

(21/12/2018)

Kiểm tra học kì 1

Kiểm tra học kì 1

Bảy

(22/12/2018)

Kiểm tra học kì 1

Kiểm tra học kì 1