In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 52 Năm 2019
(tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)

Tuần: 18 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2016)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

(24/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ

Thứ Ba

(25/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ

(26/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

(27/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

(28/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tiết 2 _ Thao giảng cấp tổ _Cô Bình_Lớp 12B1 (thầy Trung phụ trách)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

(29/12/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử 19

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử 19

Dạy thay cô Đào

Lý do nghỉ: Ốm nằm viện

Thứ/ ngày

Tiết

Lớp

GV dạy thay

Thứ Tư
(25/12/2019)

8

11B3

Đỗ Thị Hương Giang

10

11B4

Hồ Văn Hòa

Thứ Năm
(25/12/2019)

7

11B3

Phạm Thị Ngọc Bình

Thứ Sáu
(26/12/2019)

7

11B4

Nguyễn Thị Nhơn