In trang

Kế hoạch của Tổ Vật lí Tuần 8 Năm 2019
(tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)

Tuần: 26 (từ ngày 18/02/2018 đến ngày 23/02/2018)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(18/02/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(19/02/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(20/02/2018)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

21/02/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

22/02/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

23/02/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

* Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch: Thầy Hòa, cô Bình, thầy Trị

* Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Nguyễn Duy Hoàng 

- Mai Thị Thu Vân

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.