In trang

Kế hoạch truyền thông GDSKVTN_HIV
Cập nhật lúc : 09:20 20/12/2017

Đây là kế hoạch phối hợp giữa tổ chuyên môn Sinh học và Đoàn thanh niên nhằm mục đích truyền thông cho học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên  và tình hình HIV/AIDS.