In trang

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Sinh 11(Năm học : 2013-2014)
Cập nhật lúc : 15:35 21/04/2014

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN          ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II  (2013 – 2014)

        TỔ  SINH – CNNN                                  MÔN SINH HỌC - KHỐI 11

 

CHƯƠNG I: B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT.

Bài 18 + 19: Tuần hoàn máu.

    - Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.

    - Trình bày một chu kì hoạt động của tim người.

Bài 20: Cân bằng nội môi.

     - Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi đối với cơ thể.

     - Sơ đồ khái quát cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

     - Vai trò của gan và thận trong cân bằng nội môi.

CHƯƠNG II: CẢM ỨNG

Bài 23: Hướng động

     - Khái niệm ; Cơ chế chung.

     - Phân biệt các kiểu hướng động (khái niệm, tác nhân, đặc điểm).

     - Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật.

Bài 24: Ứng động

     - Khái niệm. Phân biệt với hướng động.

     - Phân biệt các kiểu ứng động (khái niệm, tác nhân, cơ chế)

     - Vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật.

Bài 26 + 27: Cảm ứng ở động vật

     - Khái niệm. Phân biệt với cảm ứng ở thực vật.

     - Phân biệt cảm ứng ở các nhóm động vật có các dạng hệ thần kinh khác nhau (hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch, dạng ống).

     - Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện.

Bài 28: Điện thế nghỉ

     Khái niệm ; Cách đo điện thế nghỉ.

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh.

     - Khái niệm.

     - Đồ thị điện thế hoạt động (3 giai đoạn)

     - Phân biệt sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và sợi thần kinh có bao miêlin.

Bài 30: Truyền tin qua xinap.

     - Khái niệm.

     - Cấu tạo của xinap hóa học.

     - Quá trình truyền tin qua xinap.

Bài 31 + 32: Tập tính của động vật

     - Khái niệm tập tính.

     - Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

     - Phân biệt một số h