In trang

Tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2013
Cập nhật lúc : 16:29 25/02/2013

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Bùi Thị Xuân năm học 2012 – 2013; nhằm định hướng việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh, qua đó giúp các em có thể chọn cho mình một ngành học phù hợp sau khi thi tốt nghiệp THPT, căn cứ kế hoạch số 41 KH/ĐTN ngày 18/02/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế về việc tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2013, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Tạo điều kiện cho học sinh khối 12 được cung cấp những thông tin, tư vấn định hướng chọn ngành học, trường học phù hợp với khả năng và điều kiện của học sinh.

- Trao đ