In trang

Tham gia “Lễ hội xuân hồng” năm 2013
Cập nhật lúc : 16:33 25/02/2013

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Bùi Thị Xuân năm học 2012 – 2013; căn cứ thông báo số 49 TB/ĐTN ngày 04/02/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế về việc phân bổ chỉ tiêu hiến máu tình nguyện và tham gia “Lễ hội xuân hồng” năm 2013, Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của cộng đồng về hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và đảm bảo an toàn khi hiến máu.

- Khơi dậy sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện, tương thân tương ái trong đoàn viên thanh niên.

- Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, qua đó thể hiện được vai trò, ý nghĩa của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động và tham gia hiến máu tình nguyện.

II. Nội dung

1. Đối tượng vận động: ĐVTN chi đoàn giáo viên.

2. Chỉ tiêu: 03 ĐVTN.

3. Thời gian: 07h00 ngày 28 tháng 02 năm 2013.

4. Địa điểm: Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Bắc miền Trung (số 07 đường Ngô Quyền – TP. Huế).

5. Quyền lợi: Chế độ và quyền lợi của đơn vị và cá nhân người hiến máu tình nguyện thực hiện theo thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25/02/2004 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định mức chi phí cho một đơn vị máu đạt chuẩn.