In trang

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
Cập nhật lúc : 14:48 24/04/2018

TTCM vào email công vụ để lấy file mẫu. Hạn cuối gửi bản giấy về phòng Tài vụ và email về địa chỉ thpt.btx@hue.edu.vn là ngày 10/5/2018