In trang

Lịch làm việc của HĐCT THPTQG 2017
Cập nhật lúc : 10:06 14/06/2017

7g30 ngày 20/6/2017: Họp Lãnh đạo, thư ký các điểm thi (Trưởng điểm thi cử cán bộ nhận văn phòng phẩm và hồ sơ thi tại phòng Khảo thí)

8g00 ngày 21/6/2017: Họp toàn thể thành viên của điểm thi.

14g00 ngày 21/6/2017: Tập trung thí sinh, phổ biến qui chế thi, lịch thi, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót.

Từ 22/6 đến 24/6/2017: Coi thi theo lịch thi của Bộ.