Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề ôn thi THPTQG 18-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018        ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                     Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN         (Đề thi có 04 trang)                                       Môn thi thành phần: HÓA HỌC                                                                          Thời gian...

Đề thi thử THPTQG 4 - Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 4 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question...

Đề thi thử THPTQG 3 - Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 3   Read the passage and choose the best answers: Before applying to a foreign university, one should consider the disadvantages of studying abroad. First, a student may feel lonely by being far home and friends. Also,...

Đề thi thử THPTQG 2 - Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 2 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of  the following questions. Question  1:    The  (A) room  is  so (B) dirty  that ...

Đề thi thử THPTQG 1 - Môn Tiếng Anh

 ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 1 Mark  the  letter A, B, C, or D to  indicate  the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. titles                              B....

Đề ôn tập thi TNPTQG 2019

Đây là đề ôn tập thi TNPTQG năm 2019. Nội dung bám sát chương trình sinh học 12 có đáp án ở cuối đề.