Dạy tức là học hai lần''

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 môn Sinh học lớp 11 - Năm học: 2019-2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I – Năm học: 2019 – 2020 Môn: SINH HỌC - Lớp 11 – Ban Cơ bản   I/ NỘI DUNG ÔN TẬP:   CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG .    1/  Quang hợp ở...

Đề cương ôn tập kiểm tra HK1 môn Sinh học lớp 10 - Năm học: 2019-2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN SINH HỌC 10   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ: A. peptidoglican                  B. xenlulozo             C. kitin                       D. Pôlisaccarit Câu 2: Người ta chia vi khuẩn...

Đề ôn thi THPTQG 18-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018        ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                     Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN         (Đề thi có 04 trang)                                       Môn thi thành phần: HÓA HỌC                                                                          Thời gian...

Đề thi thử THPTQG 4 - Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 4 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question...

Đề thi thử THPTQG 3 - Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 3   Read the passage and choose the best answers: Before applying to a foreign university, one should consider the disadvantages of studying abroad. First, a student may feel lonely by being far home and friends. Also,...

Đề thi thử THPTQG 2 - Môn Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ THPTQG SỐ 2 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of  the following questions. Question  1:    The  (A) room  is  so (B) dirty  that ...