Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Một số công thức sinh học

MỘT SỐ CÔNG THỨC SINH HỌC CƠ BẢN 1) Tổng số nuclêôtit :N =     m = N x 300đv.C ( m : khối lượng của gen) 2) Chiều dài của phân tử ADN(gen) : L = x 3,4 A0   N =  (1A0...

Tổ CD - TD - QP

Bão số 8 có thể không đổ bộ vào đất liền (VOV) - Có thể bão sẽ không đổ bộ sâu vào đất liền nhưng tâm bão sẽ áp sát các tỉnh ven biển Bắc Bộ... Thanh Hóa tập trung...

Đề ôn thi THPTQG 18-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018        ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                     Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN         (Đề thi có 04 trang)                                       Môn thi thành phần: HÓA HỌC                                                                          Thời gian...