Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Hóa

Cập nhật lúc : 08:24 02/01/2014  

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA 10 - HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014

Tải file

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013-2014

MÔN HÓA KHỐI 11