Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Sinh học

Cập nhật lúc : 15:07 08/11/2013  

Đề kiểm tra 1 tiết- sinh học 11

KIỂM TRA 1 TIẾT

 

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Lớp:

Họ và tên:

 

      Điểm:

 

               Môn: Sinh học- 11

 

 

 

 

Câu 1:( 2.0 đ): Nêu vai trò của nước đối với cây.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 2:( 1.5 đ): Nêu đặc điểm hai con đường thoát hơi nước qua lá.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3:( 1.5 đ): Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4:(1.5 đ): Oxi được giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Nhờ quá trình nào?Viết phương trình phản ứng minh họa.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 5:(1.5 đ): Lập bảng phân biệt pha tối quang hợp ở thực vật C3,C4 và CAM về các đăc điểm: chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm ổn định đầu tiên.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6:( 1.0 đ): Tại sao nói: cây có khả năng tự điều chỉnh để duy trì sự cân bằng nước?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7:(1.0 đ): Vì sao khi trồng cây họ đậu, người ta thường bón rất ít phân đạm?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................