Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Sử - Địa

Cập nhật lúc : 15:39 14/12/2012  

Đề cương ôn tập môn Sử lớp 11- HKI- năm học 2012-2013

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2012 – 2013

MÔN LỊCH SỬ 11 – CƠ BẢN

 

Phần Một: Lịch sử Thế giới Cận đại.
1. Nhật Bản: Nguyên nhân , nội dung  cuộc cải Duy tân Minh Trị - sự chuyển biến của Nhật Bản sau cuộc cải cách.
2. Trung Quốc: Phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến ở Trung Quốc từ giữa TK XIX đến đầu TK XX( chú ý cách mạng Tân Hợi: Nguyên nhân,diễn biến & ý nghĩa).
3. Các nước Đông Nam Á:
- Phong trào đấu tranh chống thực dân ở  Campuchia, Lào.
- Cuộc Cải cách của Ra-ma V (ở Xiêm).
4. Châu Phi và Khu vực Mỹ La-tinh:
 Các cuộc đấu tranh tiêu biểu giành độc lập ở Châu Phi (từ giữa TK XIX) và ở Mỹ La tinh (từ đầu TK XIX).
5. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918): Nguyên nhân, diễn biến và kết cục của chiến tranh.

Phần Hai: Lịch sử Thế giới Hiện đại.
1. Cách mạng tháng Mười Nga(1917):
- Tình hình nước Nga trước cách mạng.
- Diễn biến, kết quả và tính chất của cách mạng tháng hai năm 1917.
- Diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga.
2. Liên xô xây dựng Chủ nghĩa xã hội:
- Chính sách kinh tế mới.
- Công cuộc Công nghiệp hóa XHCN và những thành tựu về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa-giáo dục, ngoại giao sau hai kế hoạch 5 năm đầu xây dựng CNXH của Liên Xô.
3. Tình hình các nước tư bản chủ nghĩa giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939):

-         Trật tự Thế giới theo hệ thống Véc xai – Oasinhtơn.

-         Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 và hậu quả của nó.

-         Nước Đức trong giai đoạn 1929 đến 1939.