Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:52 27/04/2013  

Danh ngôn Tiếng Anh

1. Give a man a fish, and he’ll eat for a day. Teach him how to fish and he’ll eat forever

(Cho bạn một con cá, bạn sẽ ăn trong một ngày. Chỉ bạn cách câu cá, bạn sẽ ăn cả đời)

2. He sought for others the good he desired for himself.

(Người mưu tìm hạnh phúc cho người khác cũng chính là người hạnh phúc)

3. Love cures two people, the person who gives it and the person who receives it 

(Tình yêu như phương thuốc cho cả người cho và người nhận)

4. The future destiny of the child is always the work of  the mother 

(Tương lai của con là công trình của Mẹ)

5. A friend in need is a friend indeed!

(Người bạn đến với ta lúc cần thiết  là một người bạn thật sự)

6. Watch your character, it becomes your destiny

(Gieo tính cách, gặt số phận)

7. What you would not want done to yourself, do not do to others 

(Những gì bạn không muốn người khác gây cho mình, thì đừng gây cho họ)

8. Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration

(Thành công là kết quả của 99% mồ hôi và 1% cảm hứng)

9. The way to succeed is to double your failure rate 

(Bí quyết của thành công là 2 lần thất bại)

10. Nothing matters to the man who says nothing matters

Nếu bạn không coi trọng điều gì, bạn chẳng làm được gì cả