Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 00:45 16/11/2015  

Những cách yêu cầu sự giúp đỡ

1. Can you give a hand with this?

( Đây là lối nói trực tiếp khi nói chuyện với người thân hoặc bạn bè)

2. Could you help me for a second?

( Câu này khá trạng trọng và tế nhị hơn)

3. Can I ask a favour?

4. I wonder if you could help me with this?

( Câu khẩn cầu này khá trạng trọng, được dùng trong trường hợp bạn chưa quen biết người nghe hoặc đó là xếp bạn

5. I could do with some help, please.

6. I can not manage. Can you help?

(Bạn nghe câu này từ người nào đó đang có quá nhiều vấn đề phải giải quyết cùng lúc)

7. Give me a hanhd with this, will you?

8. Lend me a hand with this, will you?

( Câu 7 và 8 cũng là câu khẩn cầu trực tiếp. " Lend me a hand" trang trọng hơn một chút và là lối nói củ so với " give me a hand"

9. Could you spare a moment?

10. I need some help, please?

                                                                                                                                       Trần Duy Lam-Tổ Tiếng Anh