Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Tin học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Câu hỏi ngoại khóa Tổ Hóa - Tin

CÂU HỎI CHÍNH THỨC 1. Hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là gì? Đồng phân 2. Hình ảnh này gợi nhớ cho em biểu tượng của hãng nào?...

Các lỗi thường gặp trong quá trình chạy chương trình Pascal

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PASCAL 1 Invalid function number Sai số hiệu hàm 2 File not found Không tìm thấy file 3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn 4 Too many open files Mở quá...