Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 19:43 03/11/2013  

MỘT SỐ SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI TÍNH TÍCH PHÂN

Tải file