Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 19:43 03/11/2013  

MỘT SỐ SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI TÍNH TÍCH PHÂN

Tải file