Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » NĂM HỌC 2014 - 2015

NĂM HỌC 2014 - 2015

Cập nhật lúc : 23:34 29/08/2014  
Thời khóa biểu các môn TD_QP_NGLL_HN_HK I_NH 14 - 15_Áp dụng từ 01/9/14
Tải file