Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Năm học 2016-2017

Năm học 2016-2017

Cập nhật lúc : 14:21 31/12/2016  
Thời khóa biểu Học kì II_Năm học 2016-2017_Áp dụng từ ngày 16/01/2017
Tải file