Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu ôn tập thi lên lớp

Thời khóa biểu ôn tập thi lên lớp

Cập nhật lúc : 11:09 08/06/2014  
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI LÊN LỚP
 
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI LÊN LỚP
Áp dụng từ 09/6/2014
Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
  K10 K11 K10 K11 K10 K11 K10 K11 K10 K11 K10 K11
1 Toán 1 Văn Toán 1 Hóa Sinh Sử Địa T.Anh Tin Toán1 T.Anh CD
2 Toán 1 Văn Toán 1 Hóa Sinh Sử Địa T.Anh Tin Toán2 Toán1 Tin
3 Toán 2 Văn Toán 2 Sinh Hóa Địa Sử Văn CNNN Tin Toán2  
4 Toán 2 Văn Toán 2 Sinh Hóa Địa Sử CD CNNN Văn    
5                          
6                          
7     QP TD     QP TD          
8     TD QP     TD QP          
9                          
10                          
                           
Thời gian ôn tập: Hai tuần (Bắt đầu từ 09/6 đến 21/6)
Buổi sáng: Tiết 1 vào học lúc 7h00.