Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Cập nhật lúc : 10:20 11/11/2014  

BỘ LUẬT DÂN SỰ

Thư viện trường THPT xin giới thiệu bạn đọc cuốn sách "Bộ luật dân sự" Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho các cách ứng xử cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác. Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

BỘ LUẬT DÂN SỰ

Tác giả: Nguyễn Duy Hùng

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 386 tr

Kích thước: 13 x 19 cm

Giới thiệu nội dung:

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho các cách ứng xử cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác. Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: Những quy định chung

Phần thứ hai: Tài sản và quyền sử dụng

Phần thứ ba: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

Phần thứ tư: Thừa kế

Phần thứ năm: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất

Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Phần thứ bảy: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Số lượt xem : 1

Các tin khác