Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Cập nhật lúc : 15:55 29/10/2014  

NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Hưởng ứng phát động cuộc thi: "Em yêu lịch sử Việt Nam"của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục. Thư viện Trường THPT Bùi Thị Xuân xin giới thiệu bạn đọc cuốn sách "NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM".

Thông tin về tác phẩm: NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tên tác giả: Trương Ngọc Thơi

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Năm xuất bản: 2011

Giá bìa: 150.000đ

Số ĐKCB: 3487-3489

      Dân tộc ta, đất nước ta đã trải qua hơn bốn ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với ý chí bất khuất, quật cường, ông cha ta đã viết nân những trang lịch sử hào hùng cho dân tộc, cho Tổ quốc. Để minh chứng cho kho "Lịch sử bằng vàng" ấy thì đây là tài liệu ghi chép lại những sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng của dân tộc từ thời dựng nước đến nay. Nó chứa đựng một kho tàng kiến thức quý giá được vun đắp bởi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; bởi tinh thàn quật cường của dân tộc trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc... 

Đó là những kiến thức không thể thiếu đối với mỗi người Việt Nam, để từ đó, mỗi người xây dựng cho mình bản lĩnh Việt Nam khi nhập vào dòng chảy lịch sử của thế giới, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vì vậy tìm hiểu lịch sử dân tộc, vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi của thời cuộc để mỗi người dân Việt Namtự tin hơn trong quan hệ quốc tế. Hi vọng cuốn sách này sẽ góp phần vào việc thực hiện phương châm "Dân ta phải biết sử ta".

Để góp phần vào việc thực hiện phương châm " Dân ta phải biết sử ta", cuốn sách NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VIỆTNAMlà tài liệu ghi chép những sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng của dân tộc từ thời dựng nước đến nay.

Sách gồm sáu phần:

Phần I: Theo dòng lịch sử ViệtNam: Ghi chép khái quát tiến trình lịch sử của dân tộc từ thời dựng nước đến nay.

Phần II: Những nhân vật lịch sử ViệtNam: Giới thiệu những nhân vật lịch sử, những người đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh để dựng nước của dân tộc.

Phần III: Những trang sử vẻ vang của dân tộc: Miêu tả những sự kiện tiêu biểu mà ông cha ta đã đương đầu trước họa xâm lăng để giành và giữ độc lập dân tộc.  

Phần IV: Những địa danh, di tích văn hóa, lịch sử: Giới thiệu những địa danh, những di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng gắng với sự kiện lịch sử dân tộc trong các thời kỳ lịch sử hào hùng nhất. 

Phần V: Một số chuyên đề lịch sử" Giới thiệu một số chuyên đề lịch sử gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn trong lịch sử dân tộc và quốc tế. 

Phần VI: Phụ lục

- Niên đại- Sự kiện lịch sử đáng nhớ.

- Các triều đại ViệtNamqua các thời kỳ lịch sử.

- Tên nước ViệtNamqua các thời kỳ lịch sử.

- Kinh đô, thủ đô Việt Namqua các thời kỳ lịch sử.

 

                                                                                                                                    Người giới thiệu: Lý Thảo Trang

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Huế, tháng 10 năm 2014

Số lượt xem : 1

Các tin khác