Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Cập nhật lúc : 15:44 07/11/2014  

LUẬT ĐẤT ĐAI ĐAI NĂM 2003 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của luật đất đai. Thư viện trường THPT Bùi Thị Xuân xin giới thiệu bạn đọc cuốn sách " Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009".

LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009)

Tác giả: Nguyễn Duy Hùng

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 179 tr

Kích thước: 13 x 19 cm

Giới thiệu nội dung:

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của luật đất đai. Thư viện trường THPT Bùi Thị Xuân xin giới thiệu bạn đọc cuốn sách " Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009". Nội dung cuốn sách gồm có Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 2009 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xin giới thiệu bạn đọc.

Số lượt xem : 1

Các tin khác