Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Cập nhật lúc : 09:50 29/11/2014  

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Chính sách mở cửa và trong điều kiện Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), thì việc pháp điển hóa các quy định của pháp luật về tố tụng để giải quyết các khiếu kiện hành chính cụ thể hóa các cam kết của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế là rất cần thiết.

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Tác giả: Nguyễn Duy Hùng

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 184 tr

Kích thước: 13 x 19 cm

Giới thiệu nội dung:

          Chính sách mở cửa và trong điều kiện Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), thì việc pháp điển hóa các quy định của pháp luật về tố tụng để giải quyết các khiếu kiện hành chính cụ thể hóa các cam kết của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế là rất cần thiết. Với tính chất phức tạp của khiếu kiện hành chính, việc xây dựng và ban hành Luật Tố tụng Hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn thay thế Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích chính đáng của người dân là hết sức cần thiết. Thư viện trường THPT Bùi Thị Xuân xin giới thiệu bạn đọc cuốn sách Luật Tố tụng Hành chính.

Mục lục:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thẩm quyền của tòa án

Chương III: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng

Chương IV: Người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng

Chương V: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Chương VI: Chứng minh và chứng cứ

Chương VII: Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Chương VIII: Khởi kiện, thụ lý vụ án

Chương IX: Chuẩn bị xét xử

Chương X: Phiên tòa sơ thẩm.

v.v

Số lượt xem : 1

Các tin khác