Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 14:24 16/12/2013  

SÁCH THAM KHẢO HÓA

STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
         
           
2297 Lê Thanh Xuân Học và thực hành CKT, KN Hóa học 12 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2298 Lê Thanh Xuân Học và thực hành CKT, KN Hóa học 12 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2299 Lê Thanh Xuân Học và thực hành CKT, KN Hóa học 12 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2300 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2301 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2302 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2303 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2304 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
         
                                                                                                                                          Tiếp theo: tải file          
                                                                                                                                               
           
           
           
           
           
           

                                                                                            

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác