Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 14:24 16/12/2013  

SÁCH THAM KHẢO HÓA

STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
         
           
2297 Lê Thanh Xuân Học và thực hành CKT, KN Hóa học 12 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2298 Lê Thanh Xuân Học và thực hành CKT, KN Hóa học 12 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2299 Lê Thanh Xuân Học và thực hành CKT, KN Hóa học 12 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2300 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2301 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2302 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2303 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
2304 Nguyễn Nam Khánh Giải nhanh 27 đề thi Hóa học ĐHSP HCM 2011
         
                                                                                                                                          Tiếp theo: tải file          
                                                                                                                                               
           
           
           
           
           
           

                                                                                            

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác