Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 14:14 17/12/2013  

SÁCH THAM KHẢO LỊCH SỬ

STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
2073 Nguyễn Anh Thái Lịch sử thế giới hiện đại Giáo dục Hà Nội 2011
2074 Nguyễn Anh Thái Lịch sử thế giới hiện đại Giáo dục Hà Nội 2011
2415 Nguyễn Thị Bích Đào Học và thực hành CKT,KN Lịch sử 10 ĐHSP HCM 2013
2416 Nguyễn Thị Bích Đào Học và thực hành CKT,KN Lịch sử 10 ĐHSP HCM 2013
2417 Nguyễn Thị Bích Đào Học và thực hành CKT,KN Lịch sử 10 ĐHSP HCM 2013
2418 Nguyễn Thị Bích Đào Học và thực hành CKT,KN Lịch sử 10 ĐHSP HCM 2013
2419 Nguyễn Thị Bích Đào Học và thực hành CKT,KN Lịch sử 10 ĐHSP HCM 2013
2420 Nguyễn Mạnh Hưởng Học và thực hành CKT,KN Lịch sử 11 Giáo dục Đà Nẵng 2010

                                                                                                                              Tiếp theo: Tải file

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác