Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 14:09 17/12/2013  

SÁCH THAM KHẢO SINH HỌC

STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
2214 Huỳnh Quốc Thành Phương pháp giải sinh học 12, cơ chế di truyền ĐHSP Hà Nội 2012
2215 Huỳnh Quốc Thành Phương pháp giải sinh học 12, cơ chế di truyền ĐHSP Hà Nội 2012
2216 Huỳnh Quốc Thành Phương pháp giải sinh học 12, cơ chế di truyền ĐHSP Hà Nội 2012
2217 Phan Khắc Nghệ Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12 ĐHQG Hà Nội 2013
2218 Phan Khắc Nghệ Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12 ĐHQG Hà Nội 2013
2219 Trịnh Nguyên Giao Học và thực hành CKT,KN Sinh học 10 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2220 Trịnh Nguyên Giao Học và thực hành CKT,KN Sinh học 10 Giáo dục Đà Nẵng 2011
2221 Trịnh Nguyên Giao Học và thực hành CKT,KN Sinh học 10 Giáo dục Đà Nẵng 2011

                                                                                                                                  Tiếp theo: Tải file

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác