Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 14:12 17/12/2013  

SÁCH THAM KHẢO TOÁN

STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
2152 Nguyễn Đức Hồng 696 bài toán Đại số chọn lọc QGHN Hà Nội 2012
2153 Nguyễn Đức Hồng 696 bài toán Đại số chọn lọc QGHN Hà Nội 2012
2154 Nguyễn Đức Hồng 696 bài toán Đại số chọn lọc QGHN Hà Nội 2012
2155 Nguyễn Đức Hồng 599 bài toán lượng giác QGHN Hà Nội 2013
2156 Nguyễn Đức Hồng 599 bài toán lượng giác QGHN Hà Nội 2013
2157 Nguyễn Đức Hồng 599 bài toán lượng giác QGHN Hà Nội 2013
2158 Nguyễn Phú Khánh Phương pháp giải toán hình học không gian ĐHSP Hà Nội 2013
2159 Nguyễn Phú Khánh Phương pháp giải toán hình học không gian ĐHSP Hà Nội 2013
2160 Nguyễn Phú Khánh Phương pháp giải toán hình học không gian ĐHSP Hà Nội 2013

                                                                                                                             Tiếp theo: Tải file

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác