Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 09:37 07/01/2014  

SÁCH THAM KHẢO - TRUYỆN ĐỌC ( A -> Z THEO TÊN SÁCH)

 

 

           
STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH XUẤT BẢN
NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
850 An Chương 10 đại đệ tử Phật VHTT Hà Nội 2002
3164 Giselle O. Martin 10 đổi mới để trở thành người GV giỏi Giáo dục Huế 2011
3162 Giselle O. Martin 8 đổi mới để trở thành người GV giỏi Giáo dục Huế 2011
3163 Giselle O. Martin 8 đổi mới để trở thành người GV giỏi Giáo dục Huế 2011
523 Đại Lãn 99 gương hiếu thảo hiếu học Thanh niên Hà Nội 2004
1067 Đại Lãn 99 gương hiếu thảo hiếu học Thanh niên Hà Nội 2004
2981 Nguyễn Thị Thanh Hương Ánh lửa tình bạn TpHCM TPHCM 2011
2982 Nguyễn Thị Thanh Hương Ánh lửa tình bạn TpHCM TPHCM 2011
2983 Nguyễn Thị Thanh Hương Ánh lửa tình bạn TpHCM TPHCM 2011
3089 Mike George Ảo tưởng tình yêu Trẻ TPHCM 2011
3090 Mike George Ảo tưởng tình yêu Trẻ TPHCM 2011
         

 

 

 

                                                                                                                                               Tiếp theo: tải file

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác