Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện » Sách tham khảo

Sách tham khảo

Cập nhật lúc : 09:03 17/12/2013  

SÁCH THAM KHẢO VẬT LÝ

STT TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH NHÀ
 XUẤT BẢN
NƠI
 XUẤT BẢN
NĂM
 XUẤT BẢN
2064 Vũ Thanh Khiết Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT - Cơ học-Nhiệt học Giáo dục Hà Nội 2010
2065 Vũ Thanh Khiết Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT - Cơ học-Nhiệt học Giáo dục Hà Nội 2010
2066 Vũ Thanh Khiết Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT - Cơ học-Nhiệt học Giáo dục Hà Nội 2010
2234 Trần Trọng Hưng Vật lý 11 - điện học điện từ ĐHQG Hà Nội 2012
2235 Nguyễn Phú Đồng Bồi dưỡng HS giỏi Vật lý 11 TPHCM HCM 2013
2236 Nguyễn Phú Đồng Bồi dưỡng HS giỏi Vật lý 11 TPHCM HCM 2013
2237 Nguyễn Phú Đồng Bồi dưỡng HS giỏi Vật lý 11 TPHCM HCM 2013
2238 Nguyễn Phú Đồng Bồi dưỡng HS giỏi Vật lý 11 TPHCM HCM 2013

                                                                                                                                       Tiếp theo: tải file

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác