Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 23 tháng 07 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Nhận học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, phiếu chứng nhận kết quả thi THPTQG 2017 Đề nghị các em học sinh lớp 12, niên khóa 2016-2017 đến phòng giáo vụ để nhận Học bạ, phiếu chứng nhận kết quả thi THPTQG 2017, giấy ...

Trang 1/13