Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018 TTCM vào email công vụ để lấy file mẫu. Hạn cuối gửi bản giấy về phòng Tài vụ và email về địa chỉ thpt.btx@hue.edu.vn là ngày 10/5/2018

Trang 1/15