Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Phòng chống cơn bão số 8
Hồi 10 giờ 00’ ngày 26/10/2012, vị trí tâm bão số 8 (có tên gọi là Sơn Tinh) ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần ...