Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Thông báo nghỉ lụt Nhà trường thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học ngày thứ 7 (16/11) do nước sông Hương dâng cao gây ngập lụt một số nơi trên địa bàn ...

  • Thông báo khẩn
    Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, ...