Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018 TTCM vào email công vụ để lấy file mẫu. Hạn cuối gửi bản giấy về phòng Tài vụ và email về địa chỉ thpt.btx@hue.edu.vn là ngày 10/5/2018

Trang 4/18