Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Lịch kiểm tra tập trung học kỳ II, năm học 2013 -2014
Thời gian kiểm tra của khối 12: Buổi sáng các ngày từ 22/4 đến 25/4/2014. Các lớp khối 10 ca sáng học bình thường (có thay đổi phòng học) Thời gian kiểm tra của khối 10 và 11: Buổi chiều các ngày từ 02/5 đến 10/5/2014. Khối 10 sáng nghỉ học trong thời gian kiểm tra, khối 12 học bình thường.

Trang 4/4
1 2 3 4