Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:16 16/05/2015  

Kế hoạch tuần 38 & 39 (Từ ngày 18/5 đến 01/6)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (18/5)

Khối 12 học theo TKB ôn tập.

Khối 10 và 11 học theo TKB từ thứ 2 đến thứ 5.

GVBM trả bài kiểm tra học kỳ cho học sinh, tổ chức kiểm tra bù đối với học sinh thiếu bài kiểm tra.

GVBM trả bài kiểm tra học kỳ cho học sinh, tổ chức kiểm tra bù đối với học sinh thiếu bài kiểm tra.

BA (19/5)

 

 

TƯ (20/5)

Hạn cuối GVBM nhập điểm lên cổng QLTTGDĐT.

GVCN khối 11&10 kết xuất kết quả từ cổng QLTTGDĐT. Chuẩn bị số liệu để xét hạnh kiểm học sinh (Thống nhất với GVBM và Giám thị về dự kiến xếp loại học sinh)

 

NĂM (21/5)

9h30: Họp chi bộ

14h00: Họp xét hạnh kiểm khối 11

15h30: Họp xét hạnh kiểm học sinh khối 10

(TP: LĐ, BTĐ, GVCN, GT)

SÁU (22/5)

Các lớp lao động vệ sinh trường lớp (theo kế hoạch)

Các Tổ CM họp xét kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT (cả ngày)

Các lớp lao động vệ sinh trường lớp (theo kế hoạch)

BẢY (23/5)

GVCN tổng kết lớp, công bố danh sách lên lớp, ở lại lớp, thi lên lớp, rèn luyện hè. Lập thẻ dự thi cho học sinh thi lên lớp có ảnh 3X4.

Các tổ chuy&ec