Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:09 21/02/2019  

Lịch khảo sát chất lượng giữa HKII và thi thử THPTQG


Ngày

Buổi

Lớp

Môn

Bắt đầu

phát đề

Bắt đầu tính

giờ làm bài

Thời gian

làm bài

Hình thức kiểm tra

Thứ Hai

04/3/19

Sáng

12

Vật lí (Lịch sử)

7h30

7h35

50 phút

Trắc nghiệm

 

Hóa học (Địa lí)

8h40

8h45

50 phút

Sinh học (GDCD)

9h50

9h55

50 phút

Chiều

10

Ngữ văn

13h30

13h35

90 phút

Tự luận

Tiếng Anh

15h30

15h35

45 phút

Trắc nghiệm + Tự luận

Thứ Ba

05/3/19

Sáng

11

Lịch sử

7h30

7h35

45 phút

Trắc nghiệm + Tự luận

Địa lí

8h30

8h35

45 phút

GDCD

9h30

9h35

45 phút

Chiều

10

Vật lí

13h30

13h35

45 phút

Hóa học

14h30

14h35

45 phút

Sinh học

15h30

15h35

45 phút

Thứ Tư

06/3/19

Sáng

10

Lịch sử

7h30

7h35

45 phút

Trắc nghiệm + Tự luận

Địa lí

8h30

8h35

45 phút

GDCD

9h30

9h35

45 phút

Chiều

11

Ngữ văn

13h30

13h35

90 phút

Tự luận

Tiếng Anh

15h30

15h35

45 phút

Trắc nghiệm + Tự luận

Thứ Năm

07/3/19

Sáng

12

Toán

7h30

7h35

90 phút

Trắc nghiệm

Tiếng Anh

9h30

9h35

60 phút

Chiều

10

Toán

13h30

13h35

45 phút

Trắc nghiệm + Tự luận

11

Toán

14h30

14h35

45 phút

Thứ Sáu

08/3/19

Sáng

12

Ngữ văn

7h30

7h35

120 phút

Tự luận

Thứ Bảy

09/3/19

Sáng

11

Vật lí

7h30

7h35

45 phút

Trắc nghiệm + Tự luận

Hóa học

8h30

8h35

45 phút

Sinh học

9h30

9h35

45 phút

Số lượt xem : 760

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác