Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:53 05/12/2014  

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2014 - 2015


Giới hạn chương trình đến hết tuần 16

 1. LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12 (theo lịch và đề của Sở GD-ĐT):

Ngày

 kiểm tra

Môn

kiểm tra

Bắt đầu

phát đề

Bắt đầu tính

giờ làm bài

Thời gian

làm bài

Hình thức 

Kiểm tra

Sáng

26/12/2014

Ngữ văn

Vật lý

7:30

9:45

7:35

9:50

90 phút

45 phút

Tự luận (TL)

Trắc nghiệm(TN)

Sáng

27/12/2014

Tiếng Anh

Sinh học

7:30

9:00

7:35

9:05

45 phút

45 phút

TN+TL

Trắc nghiệm

Sáng

29/12/2014

Toán

Lịch sử

7:30

9:45

7:35

9:50

90 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

Sáng

30/12/2014

Địa lý

Hóa học

7:30

9:00

7:35

9:05

45 phút

45 phút

Tự luận

Trắc nghiệm

 2. LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 10 & 11:

    Ngày kiểm tra

Khối

Môn

kiểm tra

Bắt đầu

phát đề

Bắt đầu tính

giờ làm bài

Thời gian

làm bài

Hình thức 

Kiểm tra

Chiều

26/12/2014

11

Toán

Địa lý

13:30

15:30

13:35

15:35

90 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

Chiều

27/12/2014

10

Toán

Địa lý

13:30

15:30

13:35

15:35

90 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

Chiều

29/12/2014

11

Tiếng Anh

Lịch sử

13:30

14:45

13:35

14:50

45phút

45 phút

TL+TN

Tự luận

Chiều

30/12/2014

10

Tiếng Anh

Lịch sử

13:30

14:45

13:35

14:50

45 phút

45 phút

TL+TN

Tự luận

Sáng

31/12/2014

11

Ngữ văn

Sinh học

7:30

9:30

7:35

9:35

90 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

Chiều

31/12/2014

10

Ngữ văn

Sinh học

13:30

15:30

13:35

15:35

90 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

Sáng

02/01/2015

11

Vật lý

Hóa học

7:30

8:45

7:35

8:50

45 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

Chiều

02/01/2015

10

Vật lý

Hóa học

13:30

14:45

13:35

14:50

45 phút

45 phút

Tự luận

Tự luận

 Chú ý:   Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng hội đồng trước giờ phát đề 30 phút và học sinh có mặt tại phòng kiểm tra: Buổi sáng lúc 7h00, buổi chiều lúc 13h00.

 Học sinh đến trể sau khi bắt đầu giờ tính giờ làm bài coi như bỏ kiểm tra và bị điểm 0 môn đó

3. Các môn không kiểm tra tập trung:

GVBM  tổ chức kiểm tra theo tiết dạy của TKB từ ngày 15/12/2014 đến 03/01/2015.

TTCM, nhóm trưởng chuyên môn ký duyệt đề trước khi tổ chức kiểm tra.

Giáo viên không tổ chức kiểm tra học kỳ 1 và kiểm tra 1 tiết, 15 phút vào các ngày 24 & 25/12/2014

4. Thời gian nộp đề: Tổ trưởng CM nộp hai đề + đáp án trước ngày 20/12/2014 qua Email.

Giáo viên hoàn thành kiểm tra bù và nhập, vào điểm (M, 15 phút, 1tiết) trước ngày 24/12/2014

TP Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2014

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. Hiệu trưởng

NGUYỄN VĂN DŨNG

 

 

Số lượt xem : 661

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác