Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 23:27 18/10/2013  

CÔ ƠI!

CÔ ƠI !

Cô ! người lái đò đưa em sang sông

Từ thế hệ này sang thế hệ khác

Cô cho chúng em muôn vàng kiến thức

Cô đã mỡ ra từng trang sách mới

Cho chúng em bao nhiêu điều lạ

Những điều hay lẽ phải ở đời

Cô đã dạy chúng em nên người

 

Từng lớp từng lớp học trò ra đi

Một mình cô vẫn ở lại đó

Để cần mẫn đưa học trò sang sông

Mái chèo là những viên phấn trắng

Đưa chúng em đến bến đỗ tương lai

 

Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi

Để chúng em có thể cúi đầu

Và cất tiếng chào cô lần nữa

Cô mãi là vần trăng soi sáng trong em

 

LÊ MỘNG TOÀN - LỚP 12B1

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này